Fyrings vejledning

Indfyring af ny masseovn.
fv-mo4Indfyringen sker for at udtørre ovnen helt og gøres kun en gang. (ikke ved næste fyringssæsons start).
Opstart tidligst 2 uger efter at ovnen er færdigbygget. Vælg en 14 dages periode med optænding hver dag, så ovnen bliver gradvis varmere.

Fremgangsmåde:
1. dag: 1 kg træ afbrændes med askelågen på klem og “lukket” bloksten. Derefter forøges brændemængden med 1 kg om dagen indtil fyrrummet er fyldt. Vurder hvornår blokstenen skal “åbnes” og indfyringslågen stå på klem.

Brænde:
Brug altid tørt træ, max tykkelse ca.10 cm.
Fyringsvejledning.
Indlægning af brænde:
Forvarmet træ brænder bedst, så læg det gerne i ovnen, dog tidligst 12 timer efter sidste afbrænding.

ALDRIG I FOR VARM OVN, BRÆNDET KAN SELVANTÆNDE OG EKSPLODERE.

 • blokstenen bag lågen er skubbet tilbage, således at luftsprækken er åben.
 • brændet stakkes i brændkammeret så der er luft omkring brændestykkerne.
 • brændkammeret fyldes ca. 2/3 op.
 • rengør glaslågerne med en våd svamp, brug aske som slibemiddel hvis nødvendig. Sprit kan muligvis opløse harpiks, som sætter sig på glasset.

 

Fyring:

 • fv-mo28åben spjældet.
 • antænd træet i toppen og hold indfyringslågen på klem og askelågen lukket.
 • afstem luftmængden med indfyringslågen så bålet brænder rent(ingen sod = usynlig skorstensrøg)
 • askelågen åbnes, når ilden har bevæget sig ned i stakken, og indfyringslågen lukkes ( holdes på klem hvis nødvendigt ).
 • slå brændet sammen.
 • fyld mere brænde på bålet.
 • blokstenen rykkes frem og lukker sprækken, når bålet brænder ud.
 • Blokstenen må gerne reguleres flere gange i løbet af brændingen.
 • luk askelågen når gløderne er brændt ud.
 • luk spjældet.
 • HUSK, når man ikke brænder i ovnen, er alle låger lukket, ellers trækkes der varm luft ud af ovnen.

Mere fyrings-information under Login menuen.

Reparation af revner i en masseovn.
Lermørtel: 1 del ler, 5 del sand , 1 del papirsmuller.
Udbedring af revner sker bedst, når ovnen er varm, da revnerne der er størst.
Krads de revnede fuger ud i 2 – 3 cm dybde – kan gøres med skruetrækker , fugeske ol. Fugt de udkradsede fuger med en pensel , til mørtelen bliver blød igen. Hammer eller tryk fugen ind, så meget det er mulig. Fyld fugerne op med nyt lermørtel. Brug fugeske eller fingrene. Hammer eller tryk mørtelen godt fast i fugen. Fyld efter og tryk efter. Afslut fugen med en fugtig svamp. Hold fugen/mørtelen fugtig de næste par døgn.
GOD FORNØJELSE.

– et godt jysk samarbejde for ovnsættere af finske masseovne og stenbrændeovne.