Udvikling

Jysk Ovnsætterlaug forsøger hele tiden med, at gøre masseovne bedre, ved at sætte og afprøve nye forsøgsovne hjemme i vores værksteder. I øjeblikket bygger vi et nyt slags brændkammer med høj aftrækssprække i bagvæggen og et indbygget forbrændingsrør. Luftilførelsen sker forfra og ned i sprækken. Vores ambition er at designe en masseovn, som vi kender den med bageovn og varmeveksler, hvor vi indbygger det nye brændkammersystem.

Certifikat

Der er ikke nogen krav til, at masseovne skal være certificerede, dvs. have en myndighedsgodkendelse. Alligevel bekostede Jysk Ovensetterlaug i 2011 afprøvninger på Teknologisk Institut for to masseovnstyper. Afprøvningerne beviste, at masseovnen brænder rent og med høj effektivitet -88 %. Se under “Dokumentation”. Vores kunder får således i dag et godkendt certifikat på deres ovn, når den er færdigbygget.

– et godt jysk samarbejde for ovnsættere af finske masseovne og stenbrændeovne.