Udvikling

Jysk Ovnsætterlaug forsøger hele tiden med, at gøre masseovne bedre, ved at sætte og afprøve nye forsøgsovne hjemme i vores værksteder. I øjeblikket bygger vi et nyt slags brændkammer med høj aftrækssprække i bagvæggen og et indbygget forbrændingsrør. Luftilførelsen sker forfra og ned i sprækken. Vores ambition er at designe en masseovn, som vi kender den med bageovn og varmeveksler, hvor vi indbygger det nye brændkammersystem.